ENVIFORM a.s.

Ekopomoc

Vítejte na stránkách EKOPOMOCI!  Ve které oblasti můžeme pomoci?

          Vody

          Odpady

          Ovzduší

          Ochrana dřevin

          Chemické látky a směsi

          EMS podle řady norem ISO 14001

          Ekologické služby

          Vzdělávání v oblasti ekologie

          Kvalita místa pro život 

Jsme firmou, která mimo jiné služby, nabízí i spolupráci v oblasti řešení povinností  v souladu s legislativou životního prostředí v ČR v návaznosti na legislativu EU.

Vyzkoušejte si zda Vám můžeme nabídnout naše službyEKOPOMOC.

Krátký ověřovací test:

Vznikají ve Vaší firmě odpady?

Jsou odpady tříděné podle druhů a způsobu odstranění?

Nakupujete chemické látky nebo směsi?

Pracují Vaši zaměstnanci s vysoce toxickými látkami nebo směsmi (např. i některé čisticí prostředky)?

Vypouštíte odpadní/splaškové/technologické vody?

Máte zdroj znečišťování ovzduší např. i malá kotelna nebo klimatizace?

Víte k jakému datu (každoročně) musíte zpracovat hlášení o produkci odpadů, oznámení o zdrojích znečištění, poplatkové přiznání ,…?

Znáte platné náležitosti bezpečnostního listu (REACH, CLP), které musí být součástí dodávky nebo prodeje chemické látky/směsi?

Sledujete a orientujete se v legislativě životního prostředí ČR a EU?

Jestliže se setkáváte s výše uvedenou problematikou a znáte na ni odpovědi, resp. víte jak řešit  „Výborně, orientujete se v problematice životního prostředí. Pokud však  využijete našich služeb, velmi rádi Vás uvítáme“ .

Pokud si nejste úplně jisti  „Jsme tu pro Vás, neváhejte nás kontaktovat“.